Tuyển dụng

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG V/v tuyển dụng nhân sự Công Ty TNHH Maguzt Nutrition Việt Nam Vị trí tuyển dụng: ASM Khu vực tuyển dụng: Miền Đông, HCM, Miền Tây Yêu cầu: Trên 25 tuổi Tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng Có ít nhất 3 năm làm NVBH, GSBH ngành hàng tiêu dùng nhanh tại …