Chính sách mua hàng và đổi trả này áp dụng cho trường hợp khách hàng mua hàng tại trang web này của chúng tôi.

Tổng quan chính sách

Sau khi mua hàng bạn có thể đổi trả trong trường hợp sau:

  • Bạn suy nghĩ lại và thấy sản phẩm không còn phù hợp với nhu cầu của mình nữa
  • Bạn đã tìm thấy sản phẩm tương tự bán ở nơi khác với mức giá và dịch vụ tốt hơn
  • Bạn không có đủ tài chính để nhận hàng

Với các trường hợp trên thì người mua hàng có thể trả hàng và chịu chi trả phần phí vận chuyển đã phát sinh trong quá trình đặt hàng.

Các mục khuyến mãi, phiếu giảm giá, quà tặng:

  • Các phiếu giảm giá sẽ được tính số lần mua. Đối với Phiếu giảm giá cho một làn mua duy nhất thì sẽ không được áp dụng trong lần mua tiếp theo
  • Các quà tặng áp dụng một lần sẽ không được tính cho lần mua tiếp theo

Đổi trả hàng

Sau khi mua hàng bạn có thể đổi trả trong trường hợp sau:

  • Bạn suy nghĩ lại và thấy sản phẩm không còn phù hợp với nhu cầu của mình nữa
  • Bạn đã tìm thấy sản phẩm tương tự bán ở nơi khác với mức giá và dịch vụ tốt hơn
  • Bạn không có đủ tài chính để nhận hàng

Với các trường hợp trên thì người mua hàng có thể trả hàng và chịu chi trả phần phí vận chuyển đã phát sinh trong quá trình đặt hàng.

Các mục khuyến mãi, phiếu giảm giá, quà tặng:

  • Các phiếu giảm giá sẽ được tính số lần mua. Đối với Phiếu giảm giá cho một làn mua duy nhất thì sẽ không được áp dụng trong lần mua tiếp theo
  • Các quà tặng áp dụng một lần sẽ không được tính cho lần mua tiếp theo

Để áp dụng chính sách mua hàng và đổi trả. Bạn hãy gửi email thông báo về cho chúng tôi tại email: maguzt@maguzt.com.vn

Vẫn thắc mắc?

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại: 0866.878929

Maguzt Nutrition Viet Nam